Dutch Safety Network

In de loop van 2015 besloot een aantal enthousiaste ondernemers de krachten te bundelen op hun vakgebied veiligheid. Na een gedegen voorbereiding heeft dit geresulteerd in de oprichting van de stichting Dutch Safety Network.

Het doel van Dutch Safety Network is door middel van het delen van elkaars kennis en relaties “Een bijdrage te leveren aan het voorkomen van calamiteiten en crises bij bedrijven en evenementen, ten behoeve van de veiligheid en het welzijn van medewerkers, vrijwilligers en bezoekers”.

Intussen is het vakgebied veiligheid verbreed en hebben ze ook expertise in huis op het gebied van gezondheid en milieu. Het principe is dat ze voor elke discipline 1 bedrijf aan Dutch Safety Network willen binden. Dit om eventuele interne concurrentie te voorkomen.

Elke eerste dinsdag van de maand vindt er van  8.00 – 11.00 uur een inspirerende bijeenkomst plaats, waarin kennis, ervaring en informatie met betrekking tot (potentiële) relaties wordt gedeeld.

 

Werkzaamheden

Webontwerp:

Website met CMS

Ik heb namens Dutch Safety Network bijna 4 maanden intensief samengewerkt met Melanie en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.
Onze site is overzichtelijk en professioneel geworden, mede met behulp van een aantrekkelijk en functioneel kleurgebruik. Met respect voor elkaars inzichten is het een mooi gezamenlijk project geworden. Voor een interessante prijs. Kortom, ik ben erg tevreden over het eindresultaat.

Jacques Heemskerk