Evert Vrins Energie Advies

Evert Vrins Energieadvies is opgericht in 2007. Zij richten zich volledig op projecten op het gebied van energie- en klimaatbeleid. Met Evert Vrins Energieadvies werken zij aan advies en onderzoek op het gebied van energie- (energiestudies, energietransitie, innovaties) en klimaatbeleid (mitigatie en adaptatie). Dat doen zij in de gebouwde omgeving voor woningbouw, utiliteitsbouw en gebiedsontwikkeling en herstructurering. Evert Vrins Energie Advies werkt vooral voor overheden, waaronder gemeenten, provincies, rijksoverheid en de EU, en voor woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars.

Werkzaamheden

Webontwerp:

Website met CMS