Ondernemend Zuiderkwartier

Ondernemend Zuiderkwartier is een onderdeel van Accent op ieders talent, een programma van Wijkraad Zuiderkwartier Tilburg.
Ondernemend Zuiderkwartier is een groep ondernemers uit de wijk ‘Zuiderkwartier’ in Tilburg. Samen hebben zij het streven de economische en sociale kracht van de wijk te versterken.

Sinds 2014 is DOEN! aangesloten bij Ondernemend Zuiderkwartier en sindsdien ondersteunen wij de communicatie activiteiten, zoals de website, nieuwsbrief en facebook.

Werkzaamheden

Webontwerp:

Nieuwsbrief

Grafisch ontwerp:

Logo

Speciale wensen: Array
Facebookpagina